NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKY OBSAHUJÍ SEX, DROGY A NÁSILÍ. KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ BUDETE VYSTAVENI NECENZUROVANÝM NEGATIVNÍM VIBRACÍM. POKUD SI DOOPRAVDY PŘEJETE VSTOUPIT, ČINÍTE TAK NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. JAKMILE BUDETE UVNITŘ, VYVARUJTE SE PRUDKÝCH POHYBŮ, DÝCHEJTE ZHLUBOKA A ODSTRAŇTE ZE SVÉHO DOSAHU VŠECHNY OSTRÉ PŘEDMĚTY. SORBÁK NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ÚJMY, ZPŮSOBENÉ PROHLÍŽENÍM TĚCHTO STRÁNEK.C 2006, powered by NotePad

Reklama